SEN ZVÍŘAT 2018 - 13. ročník největší umisťovací výstavy zvířat z útulků z celé ČR

Umisťovací výstava se konala v neděli 16. září od 9 - 16 hodin, tradičně v Praze 9 - Vinoři, v areálu Hoffmanova dvora. Akce byla organizována na podporu všem opuštěným a týraným zvířatům za účelem najít jim co nejvíce domovů a pro zúčastněné útulky, depozita a sdružení zajistit materiální pomoc pro další zvířata, která mají ve své péči.

Výtěžek ze vstupného návštěvníků byl určen pro nákup krmiv a chovatelských potřeb, které si útulky na konci umisťovací výstavy odvezly. Letos jsme tak mohli nakoupit krmivo za téměř 25.000 Kč a zároveň velký podíl a poděkování patří o.p.s. PESOS, který věnoval částku 50.000 Kč také na nákup krmiva již před akcí.

Na umisťovací výstavě se podílí svým sponzoringem také firmy/značky, které věnují pro zúčastněné organizace chovatelské potřeby a krmiva. Letos to byli: TENESCO; PESOS o.p.s.; K-9; ASAN; FELINE PERFECTION; GAVINO; TOMMILAND; UNIVIT; NATIVIA; AKINU;

Jako každý rok byl i letos pro návštěvníky organizován menší doprovodný program, jelikož jsme si vědomi, že na výstavu nechodí pouze rodiny za účelem osvojit si zvíře, ale přijdou jen finančním darem a svou přízní podpořit. Letos tedy mohli návštěvníci mimo jiné vidět například práci psů ostrahy Letiště Praha, a o to zajímavější, že jedním ze tří vycvičených psů, byl pes, který taktéž pochází z útulku. Milé bylo setkání s Honzou Drobným a velké poděkování patří záchranné veterinární službě PET MEDIC nejen za celodenní asistenci, ale také za užitečné rady a informace k první pomoci psů.

Žádná akce se neobejde bez povědomí veřejnosti, proto také děkujeme mediálním partnerům.

Letošního ročníku se účastnilo celkem 35 organizací i těch neziskových, které podporují útulky v průběhu celého roku.

Celkem bylo k umístění přivezeno 76 psů a 78 koček. Jsme zvyklí na větší počet zvířat, která přijedou na akci, ale těsně před akcí 6 sdružení přijalo několik štěňat, a celá zařízení byla v karanténě, nemohli se tedy pejsci naší akce účastnit. Ale i přesto se umisťovalo, a jsme rádi za každé zvířátko, které našlo domov.

Takže z celkového počtu se umístilo 34 psů a 19 koček. Navíc, jako každý rok, ještě několik zvířat nachází domov následně po akci, jak je zvykem, spousta návštěvníků se nerozhodne přímo na místě, ale následně až doma, a na psa nebo kočičku se zpětně kontaktují. Takže už dnes víme, že další psi i kočky jsou zamluveni a rezervování k odběru!

Pro někoho to nejsou obrovská čísla, ale s ohledem na jeden jediný den v roce je to číslo potěšující. Věříme, že i příští rok nám sponzoři, ale také všichni skvělí návštěvníci, zachovají svou přízeň. Byl to s vámi a se zvířátky krásně strávený den a díky všem za práci, kterou pro opuštěná zvířata děláte.

Děkujeme a již teď se na vás za rok těšíme!
Martina Trávníčková a Lucie Točeková

Publikováno: 21.9.2018 11:43:48
Kategorie: Výstavy
Rubrika: Krajská a oblastní