Znáte nový sport treibball?

Právě tento, u nás zatím poměrně neznámý sport, vám představujeme krok za krokem v našem novém seriálu. Původně byl treibball určen pro ovčácká plemena jako náhrada pasení. Ze zkušeností s mnoha plemeny trénujícími treibball lze říci, že podstatou práce psa je rychlá a přesná reakce na pokyny psovoda, jde tedy spíš o aktivní činnost s plnou ovladatelností psa bez ohledu na jeho vlohy k pasení. Pes míče nepase, ale kontaktem jimi pohybuje.

Podstatou treibballu je, že pes má dopravit velké gymnastické míče do brány ke psovodovi. Pes pracuje vždy samotný a na volno, podle pokynů psovoda pohybuje míči čenichem, případně tělem.

V novém čísle Pes přítel člověka č. 5, které je ještě stále v prodeji, vám vysvětlíme jak ovládat psa na dálku.

„Jednou ze základních dovedností je okamžitá a přesná orientace psa na hřišti podle pokynů psovoda tak, aby se pes nerozptyloval okolními osobami, psy či přítomností hraček a pamlsků. Cílem výcviku je, aby byl pes schopen zastavit se v požadované vzdálenosti od psovoda, vybíhat odtud do určených směrů a také se ke psovodovi na učitou vzdálenost přiblížit. Ve třetí soutěžní třídě je pes vysílán při startu až na 25 metrů, avšak pokud je gymball odražen jiným míčem do strany nebo do zadní části hřiště, je nutné vyslat psa i na mnohem delší vzdálenost (soutěžní prostor může mít délku až 50 metrů!). Při správně vedeném nácviku ovladatelnosti nebudete mít v dalších fázích výcviku obtíže s vybíháním psa za gymbally z výchozí pozice v bráně. Pokud pes projevuje enormní zájem o míče bez ohledu na povely psovoda, není ovladatelnost dostatečně docvičena.“

Co je další alfou a omegou treibballu a jak jednotlivé cviky správně natrénovat se dočtete v čísle 5/2016 PPČ...


Publikováno: 10.5.2016 10:46:17
Kategorie: Výcvik a sport
Rubrika: Pasení