Zkuste se svým psem treibball!

Tento nový sport nabízí, mimo jiné, i jednu velkou výhodu. Stačí vám jen váš pes, míč (gymball) a znalost jak na to… Proto vám v našem novém seriálu přinášíme návod, jak vyzkoušet treibball krok za krokem. Jeho autorka, Lucie Zavoralová, se v novém PPČ věnuje základní linii treibballu, což je psovod – míč – pes.

„Z předcházejícího výcviku dokáže pes na povel uvést gymball do pohybu a zároveň spolehlivě zaujímá po vyslání pozici na targetu. Teprve nyní přichází čas na spojení obou dovedností, aneb začít s fixováním linie psovod – míč – pes. Toto trvalé postavení je stěžejní pro úspěšný výcvik treibballu. Nácvik pozice za míčem začněte umístěním gymballu na stabilní podložku, jelikož v této fázi s ním pes přímo pracovat nebude. Lze využít cokoli, co zabrání, aby se míč dal samovolně do pohybu při větru, resp. náhodném kontaktu psa. Podložte míč například smotaným vodítkem, plastovým či látkovým kroužkem. V blízkosti gymballu krátce zopakujte vyslání na target na malou vzdálenost. Během dalších výcvikových lekcí přibližujte target k míči tak, abyste dosáhli jeho finální polohy za gymballem. Vzdálenost targetu od gymballu by měla být právě taková, aby pes setrval v linii psovod – míč – pes aniž by se míče dotýkal. Vysílání cvičte krátce a vždy správné provedení označte a odměňte. Pokud je odměnou hození hračky, odhazujte ji směrem za psa tak, aby pes neměl tendenci míč obíhat směrem k vám či do míče strčit. V pozdějším výcviku se zaměříte na to, aby se pes vracel směrem k psovodovi vždy s míčem. Zde stojí za zmínku nácvik obíhání gymballů, se kterým se můžete setkat v některých treibballových hrách v Německu. Ze zkušeností tuto disciplínu nedoporučuji vzhledem k tomu, že psi v horlivosti velmi často porušují pravidlo návratu k psovodovi s gymballem tím, že si oběhnutím zrychlí cestu pro odměnu a to tým vždy na závodech stojí drahocenné vteřiny."

Celý materiál si můžete přečíst v PPČ č. 6, které je stále ještě v prodeji!


Publikováno: 13.6.2016 10:03:04
Kategorie: Výcvik a sport
Rubrika: Pasení