Speciální kynologický svaz TART versus ČKS

Několik slov pro osvěžení paměti těm, kteří se různými cestami snaží o začlenění tohoto svazu do řad Českého kynologického svazu (ČKS).
Pamětníci si jistě vzpomenou, v jaké situaci se ocitla česká kynologie po rozpadu Svazarmu v roce 1990. Jen připomenu moratorium na majetek všech odborností bývalého Svazarmu. Díky nemalému úsilí se podařilo hrozbu propadnutí veškerého majetku (tedy i cvičáků) zažehnat, ale vyvstala otázka „Co a jak dále?“ Armáda ani vnitro nejevily o nás zájem. Logicky tedy došlo k tomu, že jsme se jakožto členský subjekt Sdružení technických sportů a činností (později přejmenovaného na Sdružení sportovních svazů ČR) staly nedílnou součástí sportovního prostředí v ČR.
Tomu všemu, zkušební a soutěžní řády nevyjímaje, bylo nezbytné vše podřídit. A tak se také stalo. Zjednodušeně řečeno – kynologie se stala sportem.

Tuto skutečnost vzaly na vědomí všechny subjekty, začleněné v ČKS, chovatelské kluby nevyjímaje (zejména CHK pracovních plemen).
Vznik Českomoravské kynologické unie (ČMKU) na sklonku roku 1992, sdružující jak sportovní kynologii, tak mysliveckou a dále všechna společenská plemena – to byl pouze dopad rozdělení státu na Česko a Slovensko a nezbytný krok k tomu, abychom byli i nadále uznáváni mezinárodní kynologickou federací (FCI).
Krátce po ustavení TARTu se o jeho začlenění do ČKS zcela vážně jednalo. Došlo až k projednávání této záležitosti Plénem ČKS. Avšak díky doslova neurvalému a pohrdavému vystoupení tehdejšího představitele TARTu byla tato jednání ukončena s nepříznivým výsledkem. Následovaly nechutné ataky, kritika činnosti ČKS….
Postupem času vznikl ještě jeden TART, ale držme se toho původního.
Na nejvyšších funkcích došlo k výměnám lidí a normální smrtelník by očekával, že z jejich strany bude do jednání o začlenění do ČKS vnesena určitá míra pokory a vstřícnosti, ale opak byl pravdou.
Stačí zalistovat v archivu kynologických periodik a dočteme se, co všechno se v ČKS dělá špatně, kam by činnost měla směřovat…. Zkrátka špína a zase jen špína.
Člověk si chtě nechtě musí položit otázku „Proč se tento subjekt dere do svazu (ČKS), když pro něj samotný nemá jediné lichotivé slovo?“
Po přečtení informace pro novináře na webu TARTu musí být každému jasné, že jeho poslání vůbec nekoresponduje s posláními ČKS, když pomineme skutečnost, že jde o práci se psem.
Na závěr snad jen dovětek – ČKS je sportovním spolkem a rozšiřovat své pole působnosti o zcela jiné oblasti činností nehodlá.

Jaroslav Šmolík
předseda ČKS


Z webu ČKS

Publikováno: 18.3.2016 10:11:40
Kategorie: Výcvik a sport
Rubrika: TART