PEJSKAŘI versus MYSLIVCI

Případ zastřelené feny australského ovčáka na Pelhřimovsku opět (minimálně na internetových diskusích) rozdmýchal emoce na téma nepsané, ale zuřící války mezi myslivci a pejskaři. Jedni druhé osočují z lecčeho, obě skupiny se ohánějí zákonem a předpisy, ale kde je pravda? A hlavně, jak se tedy my, pejskaři, máme chovat v přírodě, aby byli naši čtyřnozí parťáci v bezpečí? Někteří z pejskařů se možná setkali s nepříjemným jednáním myslivce, který se na ně osočil, že
mají psa v lese či na poli na volno. A mnozí myslivci se denně setkávají s pejskaři, jejichž psi štvou zvěř. To vzájemným dobrým vztahům rozhodně nepřidává.

Co na to zákony? Kdo smí zastřelit psa?

Podle zákona o myslivosti myslivci smějí usmrcovat toulavé psy a kočky, další zvířata škodlivá myslivosti, zdivočelá domácí zvířata a volně se pohybující zvířata z farmových chovů zvěře. Usmrcovat je smí myslivecká stráž, případně na to delegovat mysliveckého hospodáře. Toulavé psy v honitbě mohou usmrcovat pouze tehdy, pokud jsou mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení a pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební.

Štvát zvěř nesmějí ani lovečtí psi
Myslivecká stráž, která usmrtila psa nebo kočku, zdivočelé hospodářské zvíře nebo označené zvíře z farmového chovu zvěře, je povinna o tom neprodleně informovat jeho vlastníka, pokud je známý, a sdělit mu místo usmrcení zvířete a popřípadě jej na toto místo doprovodit. Takto usmrcená zvířata se také evidují do výkazů, které jednotliví hospodáři předávají na odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností. Ano, z výčtu výjimek poněkud absurdně vyplývá, že myslivci mohou ze zákona střílet takřka jen společenská plemena. Neznamená to ale, že psi loveckých plemen nebo například ovčáčtí psi mohou v honitbě na volno honit zvěř – v tom případě by šlo o nedovolený způsob lovu, případně o pytláctví, a jejich majitel by byl potrestán vysokou pokutou. Samozřejmě jiný případ je lovecký pes používaný během honu nebo jiného lovu, tedy při výkonu práva myslivosti.

Tím se dostáváme k dalšímu bodu – co by měli ze zákona dodržovat pejskaři aneb jak se bránit, případně slušně chovat?

Odpověď na tuto a další otázky týkající se pohybu psů v honitbách, vysvětlení základních mysliveckých pojmů, řešení ochrany zvěře a ohleduplnosti k ní najdete v čísle 5 PPČ, které je právě v prodeji. Každý pejskař by měl znát zákony o tom, jak se chovat na procházce se psem v lese, na louce či na poli, kde se vyskytuje zvěř. Nenechte si proto toto číslo ujít!

Publikováno: 10.5.2019 11:12:14
Kategorie: Výcvik a sport
Rubrika: Myslivost