Mantrailing - uvedení psa k pachovému předmětu

Mantrailer, který nemá dobře zvládnuté činnosti na místě startu trailu, těžko pak může hledanou osobu najít. Při nepovedeném startu vlastně práce končí dřív, než vůbec začala. Proto je potřeba nácviku činností na startu věnovat po celu dobu výcviku velkou pozornost.
Jak na to?

V počáteční fázi výcviku jsme zatím nekomplikovali psovi sumování z pachového předmětu a psa jsme k pachovce přiváděli ve směru odchodu kladeče. Cílem první fáze nácviku je, aby pes pochopil a do hlavy si vtiskl jednoduchou dovednost: „K čemu si čichnu, to hledám.“ Pachový předmět se zpočátku pokládá vždycky přímo do stopy kladeče. Jak jsme již zmínili, pachovka má být nejprve co největší, aby psa upoutala a zaujala natolik, aby si k ní sám chtěl ze zvědavosti čichnout. Vždyť je to jediná věc, která před ním leží. Postupně se může pachový předmět zmenšovat. V této fázi je zbytečné sumování komplikovat, a tak dáváme psovi načichávat pach z pachovky kterou pokládáme na zem, popř. leží nízko na porostu. Nácvik sumování z pytlíku anebo ze sklenice se provádí až později. Proč?

U mantrailingu se snažíme, aby pes pracoval co možná nejvíce samostatně a maximum činností zvládal sám, bez povelů psovoda. Je určitě pro psa přirozenější a příjemnější, když si bude k pachovému předmětu čichat ze zvědavosti sám od sebe, než když ho bude psovod nutit si do něčeho či k něčemu čichnout. Pokud jsme počáteční fázi nácviku sumování zvládli dobře a pes si ze zvědavosti vždycky sám, ze zájmu, k pachovce čichne, teprve poté se může začít s dalšími způsoby načichání hledaného pachu.

Tak pokračuje další díl seriálu Ing. Luboše Satory o výcviku mantrailingu. Chcete vědět, proč je dobré postupovat právě tímto způsobem? Jak se na výcvik a podněty s ním spojené dívá pes? Která je nejsložitější fáze výcviku? Víte, co je to pachovka?
V čísle 11, které je právě v prodeji, se vše dozvíte.


Publikováno: 8.11.2017 13:03:49
Kategorie: Výcvik a sport
Rubrika: Záchranářský výcvik