Které TARTové zkoušky lze skládat

Zkušební řád SKS TART obsahuje čtyři typy zkoušek, které lze v rámci tohoto ZŘ se psem skládat – zkoušku základního minima (ZMT), zkoušky všestranného psa (T1 – 3), zkoušky psa obranáře (OPT1 – 3) a zkoušky psa stopaře (SPT1 – 3). Při absolvování zkoušek je zkouška ZMT výchozí zkouškou pro zkoušky všestranné. Zkoušky speciální je možno absolvovat bez vykonání zkoušky ZMT, ale sousledně od nižší k vyšší. Podrobnou náplň těchto zkoušek naleznete dále.

Zkouška základního minima (ZMT)
Minimální stáří psa je 12 měsíců.


Pachové práce
Stopa vlastní, 150 kroků dlouhá, 15 min. stará s jedním obloukem napodobujícím pravý úhel, zakončená předmětem psovoda. Limit na vypracování: 7 min.    50 bodů
Celkem    50 bodů


Poslušnost

Přivolání psa před sebe    10 bodů
Ovladatelnost na vodítku    10 bodů
Aport volný    10 bodů
Štěkání na povel u nohy    10 bodů
Odložení psa    10 bodů
Celkem    50 bodů


Obrana
Vyštěkání pomocníka    10 bodů
Prohlídka a výslech    5 bodů
Napadení při výslechu    15 bodů
Hladké zadržení 10 kroků    20 bodů
Celkem    50 bodů

------------------------------------

Zkouška všestranného psa 1. stupně (T1)


Pachové práce
Stopa vlastní, 30 min. stará, 450 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu, dva předměty psovoda na stopě. Limit na vypracování stopy: 10 min.    100 bodů
Celkem    100 bodů


Poslušnost
Přivolání psa před sebe    10 bodů
Ovladatelnost na vodítku    10 bodů
Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda    10 bodů
Odložení za pochodu vleže    10 bodů
Aport volný    10 bodů
Aport přes překážku 80 cm    10 bodů
Kladina nízká 1 m jedním směrem    10 bodů
Štěkání na povel u nohy psovoda    10 bodů
Dlouhodobé odložení    10 bodů
Střelba    10 bodů
Celkem    100 bodů


Obrana
Průzkum přírodního terénu    10 bodů
Vyštěkání nalezené osoby    20 bodů
Prohlídka a výslech    10 bodů
Napadení psovoda při výslechu    20 / 5 bodů
Hladké zadržení na 50 kroků    30 / 5 bodů
Celkem    100 bodů-------------------------------------

Zkouška všestranného psa 2. stupně (T2)

Pachové práce
Stopa cizí, 1hod. stará, 900 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu, dva předměty kladeče na stopě. Limit na vypracování stopy: 15 min.    100 bodů
Celkem    100 bodů


Poslušnost
Přivolání psa za pochodu k noze    10 bodů
Ovladatelnost bez vodítka    10 bodů
Sedni, lehni, vstaň 5 kroků před psovodem    10 bodů
Odložení za pochodu ve stoje    10 bodů
Aport přes překážku 1 m    10 bodů
Šplh přes překážku typu A jedním směrem    10 bodů
Kladina se žebříky jedním směrem    10 bodů
Štěkání ve stoje 5 kroků před psovodem    10 bodů
Dlouhodobé odložení    10 bodů
Střelba    10 bodů
Celkem    100 bodů


Obrana
Průzkum přírodního terénu    10 bodů
Vyštěkání nalezené osoby    15 bodů
Prohlídka a výslech    5 bodů
Napadení psovoda při prohlídce    15 / 5 bodů
Doprovod    5 bodů
Hladké zadržení na 100 kroků    20 / 5 bodů
Zkouška odvahy    20 bodů
Celkem    100 bodů

--------------------------------------------------


Zkouška všestranného psa 3. stupně (T3)


Pachové práce
Stopa cizí, 2 hod. stará, 1600 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu a jednou v ostrém, dva předměty kladeče na stopě. Limit na vypracování stopy: 20 min.    100 bodů
Celkem    100 bodů


Poslušnost
Ovladatelnost bez vodítka    10 bodů
Sedni, lehni, vstaň 20 kroků před psovodem    10 bodů
Odložení za pochodu vsedě    10 bodů
Aport šplhem přes překážku A 180 cm    10 bodů
Kladina se žebříky oběma směry    10 bodů
Štěkání vleže 20 kroků před psovodem    10 bodů
Plížení psa z 10 kroků k psovodovi    10 bodů
Vysílání psa na 50 kroků    10 bodů
Přivolání psa před sebe    10 bodů
Dlouhodobé odložení, psovod v úkrytu    10 bodů
Celkem    100 bodů


Obrana
Průzkum přírodního terénu    10 bodů
Vyštěkání nalezené osoby    10 bodů
Prohlídka, výslech, doprovod    10 bodů
Napadení psovoda při doprovodu    10 / 5 bodů
Hlídání pomocníka po dobu 2 min.    10 / 5 bodů
Kontrolní výkon na 200 kroků    35 / 5 bodů
Celkem    100 bodů

-------------------------------------------------

Zkouška psa obranáře 1. stupně (OPT1)


Poslušnost
Přivolání psa před sebe    10 bodů
Ovladatelnost na vodítku    10 bodů
Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda    10 bodů
Štěkání na povel u nohy    10 bodů
Odložení 25 kroků    10 bodů
Celkem    50 bodů


Obrana

Průzkum přírodního terénu    20 bodů
Označení pomocníka    20 bodů
Prohlídka    10 bodů
Přepadení při prohlídce    15 / 5 bodů
Eskorta a přepad    25 / 5 bodů
Kontrolní výkon na 100 kroků    95 / 5 bodů
Hlídání předmětu    20 bodů
Neúplatnost psa    30 bodů
Celkem    250 bodů

-------------------------------------------------


Zkouška psa obranáře 2. stupně (OPT2)


Poslušnost
Přivolání psa před sebe    10 bodů
Ovladatelnost na vodítku    10 bodů
Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda    10 bodů
Štěkání na povel u nohy    10 bodů
Odložení 25 kroků    10 bodů
Celkem    50 bodů


Obrana
Průzkum objektu a označení pomocníka    30 bodů
Přepad psovoda při pochůzce    15 / 5 bodů
Likvidace výtržnosti (dva pomocníci)    30 bodů
Zákrok v místnosti    40 bodů
Kontrolní výkon 150 kroků (dva pomocníci)    130 bodů
Celkem    250 bodů--------------------------------------

Zkouška psa obranáře 3. stupně (OPT3)

Poslušnost
Přivolání psa za pochodu k noze    10 bodů
Ovladatelnost bez vodítka    10 bodů
Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda    10 bodů
Odložení za pochodu vleže    10 bodů
Aport přes překážku 1 m    10 bodů
Šplh přes překážku 180 cm tam i zpět    10 bodů
Kladina nízká 1 m jedním směrem    10 bodů
Štěkání psa u nohy psovoda    10 bodů
Dlouhodobé odložení 25 kroků    10 bodů
Střelba    10 bodů
Celkem    100 bodů


Obrana
Denní práce
Průzkum objektu - označení pomocníka    30 bodů
Zákrok v místnosti    30 bodů
Přepad psovoda    20 bodů
Prohlídka, výslech, doprovod    10 bodů
Hladké zadržení pomocníka 150 kroků    45 / 5 bodů
Kontrolní výkon 200 kroků    95 / 5 bodů
Noční práce
Avizace za pochodu    30 bodů
Hladké zadržení pomocníka 60 kroků    30 bodů
Celkem    300 bodů


-----------------------------------------

Zkouška psa stopaře 1. stupně (SPT1)


Pachové práce
Stopa cizí, 60 min. stará, 900 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu, dva předměty kladeče na stopě, limit na vypracování stopy: 15 min.    100 bodů
Nalezení ztraceného předmětu psovoda na vzdálenost 30 kroků.    20 bodů
Rozlišení vlastního předmětu psovoda mezi dvěma cizími předměty pomocníka, dva pokusy.    30 bodů
Celkem    150 bodů


Poslušnost
Přivolání psa před sebe    10 bodů
Ovladatelnost na vodítku    10 bodů
Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda    10 bodů
Aport volný    10 bodů
Odložení 25 kroků    10 bodů
Celkem    50 bodů-----------------------------

Zkouška psa stopaře 2. stupně (SPT2)


Pachové práce
Stopa cizí, 2 hod. stará, 1600 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu a jednou v ostrém, dva předměty kladeče na stopě, limit na vypracování stopy: 20 min.    100 bodů
Rozlišení vlastního předmětu psovoda mezi čtyřmi cizími předměty pomocníků, dva pokusy.    50 bodů
Celkem    150 bodů


Poslušnost
Přivolání psa před sebe    10 bodů
Ovladatelnost na vodítku    10 bodů
Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda    10 bodů
Aport volný    10 bodů
Odložení 25 kroků    10 bodů
Celkem    50 bodů----------------------------------

Zkouška psa stopaře 3. stupně (SPT3)


Stopa cizí, 2 hod. stará, 800 kroků dlouhá, třikrát lomená - dvakrát v pravém a jedenkrát v ostrém úhlu, dva předměty kladeče na stopě, limit na vypracování: 15 min.    100 bodů
Stopa cizí, 4 hod. stará, 1500 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu, dva předměty kladeče na stopě, položená na dvou rozdílných terénech. Limit na vypracování: 25 min.    100 bodů
Celkem    200 bodů


Poslušnost
Přivolání psa před sebe    10 bodů
Ovladatelnost na vodítku    10 bodů
Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda    10 bodů
Aport volný    10 bodů
Odložení 25 kroků    10 bodů
Celkem    50 bodů

Vložil: IvetaP
Publikováno: 18.4.2013 14:33:59
Kategorie: Výcvik a sport
Rubrika: TART