Znáte svou BORDER KOLII?

„Psy chovám a miluji po většinu svého života, ale moje srdce naprosto uchvátila border kolie, která neustále podněcuje moji fantazii. Síla její duše a ducha, její fyzická zdatnost a krása, pronikavá inteligence a doslova zahanbující věrnost a oddanost vůči majiteli mě neustále přesvědčují o tom, že je to to nejpozoruhodnější plemeno a že pro člověka je velké privilegium, může-li s ním sdílet život. Se svou vášní pro border kolie jsem se však nenechala nikdy zaslepit vůči skutečnosti, že to mohou být současně i psi s velmi složitými psychickými problémy a neurózami, které jdou často ruku v ruce právě s onou úžasnou duševní brilancí a pracovní motivací. A pokud se chcete stát úspěšným majitelem nebo cvičitelem těchto psů, musíte najít způsob, jak je co nejlépe pochopit. Bez takového pochopení vám totiž tito psi mohou i zlomit srdce. Možná se vám ještě nestalo, že byste měli kolii, která by vás zkoušela až na hranice vašich duševních možností. Ale jednoho dne se vám může stát, že ji mít budete, stejně jako tolik jiných majitelů před vámi.“

To je úžasné vyznání border koliím v aktuálním čísle Pes přítel člověka č. 9, které jim věnovala Carol Priceová, autorka skvělé monografie i nové trilogie Border kolie pod lupou.

Duševně odlišná…
Proč je toto plemeno tak jedinečné a odlišné od jiných psů – svou vrozenou duševní strukturou? Proč mohou být navzájem tak odlišné i jednotlivé border kolie? Proč mohou border kolie člověka tak často zkoušet a čím si získaly onu pověst „problémových domácích zvířat“? To jsou otázky, na které budu hledat odpovědi. Po desítky let bylo vše běžně připisováno jejich dřívějšímu postavení „pracovních“ psů, ale to samo o sobě nestačí k vysvětlení, proč navíc mají tak složitou mentalitu, nejrůznější neurózy a nutkavé potřeby a současně i obrovskou reaktivitu a smyslovou citlivost. Jak ale práce, která byla požadována od původních pracovních kolií, později formovala jejich genetickou mentalitu, až ve výsledku vznikl pes, u kterého se v mnoha ohledech projevuje doslova autistický způsob myšlení a uvažování?  Právě odsud totiž mohou velmi často pramenit naše problémy s border koliemi a jejich chováním. Je nezbytné, abychom pochopili, proč se border kolie duševně tolik liší od jiných psích plemen, v čem tkví tyto rozdíly a jaký je jejich důvod. Stejně zásadní je, abychom věděli, jak s nimi co nejlépe zacházet, protože právě tato neznalost po dlouhá léta způsobovala, že nesčetní příslušníci tohoto plemene přicházeli o domov nebo dokonce o život a byli odsuzováni nebo trestáni za chování, které často prostě nedokázali kontrolovat.
Vysloužila jim také zacházení, které je naprosto cizí, ba dokonce škodlivé jejich mentalitě. Mnohé ze způsobů výchovy, zacházení, výcviku a snah o změnu chování, které v dnešní době u psů uplatňujeme, dosud vycházejí z předpokladu, že všichni psi jsou v podstatě duševně stejní, což není pravda. Nebo že každé „špatné“ nebo méně žádoucí chování u psů je naučené nebo způsobené pouze špatnou socializací nebo nekompetentním přístupem majitele – což také není pravda.
Je neuvěřitelně důležité mít povědomí o některých nejranějších a nejvlivnějších psech, kteří stáli u zrodu současného plemene border kolie. Jedině když budeme vědět víc o tom, jak vypadali a jak se chovali, a o jejich způsobu práce, můžeme lépe pochopit, jaké vlastnosti mohli předat našim dnešním koliím. Možná si vzpomenete, že na začátku jsem říkala, že předky našich psů bychom neměli považovat jen za „jména na
papíře“ nebo za vzdálené rozmazané postavy na starých černobílých fotografiích. Byli to skuteční psi, kteří vedli skutečný život a často měli neuvěřitelné schopnosti. Proto bych teď před vámi chtěla trochu oživit některé z oněch zásadních původních psů-zakladatelů plemene border kolie a vysvětlit vám, co na nich bylo tak speciálního a jaký genetický vliv a dědictví po sobě zanechali pro pozdější generace psů.

Č. 3 Typ Nap
Whitehope Nap, nar. 1951
„Wartime“ Cap, 1937–1945

Ze všech čtyř hlavních typů border kolie je Napův typ jediný, který má hladkou srst. Jeho název pochází od psa jménem Whitehope Nap, který se narodil v roce 1951 jako prapravnuk psa jménem „Wartime“ Cap (3036). „Wartime“ Cap získal jméno díky tomu, že byl považován za chovného psa, který nejvíc přispěl k zachování integrity plemene pracovních border kolií během tvrdých let druhé světové války, kdy jinak mohla jeho kvalita velice utrpět. Psi Napova typu jsou silní, rychlí a výkonní. Mohou mít krátkou srst, ale mají také účinnou podsadu, která je chrání před extrémnějším chladem nebo horkem.
Mnozí mají dlouhé nohy a kratší tělo, takže vypadají „čtvercovitější“ než jiné typy. Kvůli kratší srsti a také kvůli rychlosti a výkonnosti bývají často upřednostňováni v teplejším podnebí nebo pro práci s většími zvířaty, například s hovězím dobytkem na rančích v USA. V poslední době může být tento typ psů žádanější i pro soutěžní účely, například na agility.

 

Představíme je v PPČ č. 9, které je nyní v prodeji! A věřte, že seriál není určen „jen“ pro majitele, chovatele border kolií, ale všem, kteří s nimi pracují v roli trenérů, výcvikářů, všem, kteří nemají rádi jednoduché vzorce a chtějí skutečně pochopit! Jak s nimi pracovat? Jak pomoc nešťastným majitelům i psům? Najít odpovědi nám pomůže právě Carol v dalších dílech seriálu.


Publikováno: 4.9.2018 15:50:39
Kategorie: Plemena psů
Rubrika: I. skupina