Lokomotiva severu

„V minulosti byli aljašští malamuti využíváni k tahání těžkých nákladů na velké vzdálenosti a odtud si získali přídomek „Lokomotiva severu“. Takto je využívali již staří Innuité a zlatokopové na Aljašce. Dnes se malamut nejvíce využívá jako společník a též k různým sportům. Můžete se s ním účastnit závodů psích spřežení na sněhu či na suchu.“

Staří Innuité a ti druzí

„Aljašský malamut je nejbližším žijícím příbuzným prvních domestikovaných psů vůbec. Jeho původ lze datovat do doby před více jak 12 – 20 tisíci lety. Slovo „malamut“ pochází z innuitského slova „Mahlemute“ a „Mahlemuit“, což označovalo první národy Innuitů z Aljašky. Staří Mahlemuté využívali své psy pro účely lovu, dopravy, nošení nákladu, tahání saní a před více jak 4 tisíci lety s nimi překročili Beringovu úžinu ze Sibiře na Aljašku.“

Barevnost malamutů je velice pestrá

„Můžeme potkat malamuty černobílé, šedobílé, hnědobílé, i v odstínech jako je zbarvení aljašský tuleň a bílá), sobolí a bílá, stříbrná a bílá a raritou je zbarvení modré. Jediná celobarevná varianta je povolena celobílá. Rozmanitost jednotlivých malamutů je veliká a žádný jedinec není podobný druhému. Liší se znaky v obličeji a na hrudi. Toto jsou jejich poznávací znamení. V obličeji se můžeme setkat s čepičkou, brýlemi, očními stíny, páskem, hvězdou a lysinkou. Malamut může mít též masku nebo úplnou masku."

Není psem jednoho pána

„Aljašský malamut je laskavý, přátelský pes a není psem jednoho pána. Je věrný a oddaný, na výzvu hravý a pozoruhodný svojí důstojností. Má mít zakódovánu primární vlastnost, a to „nikdy“ nebýt agresivní vůči lidem. Malamuti vůbec jsou mazliví, hraví parťáci, kteří mají rádi své lidi a milují je.“

Více o historii malamuta, jak se dostal k nám a jaké je soužití s ním se dozvíte v portrétu tohoto plemene v č. 12 Pes přítel člověka, které je nyní v prodeji!


Publikováno: 13.12.2013 9:30:00
Kategorie: Plemena psů
Rubrika: V. skupina