Pes bez čipu nebude moc být zaočkován proti vzteklině!

Ano, je to pravda. Dne 1. ledna 2020 vstoupí v platnost další ustanovení novelizovaného zákona, která udává nová pravidla pro vakcinaci proti vzteklině. Ta se týkají všech psů bez ohledu na plemeno, praktické využití a složené zkoušky. Majitelé psů vědí, nebo přesněji řečeno měli by vědět, že jsou ze zákona povinni zajistit, aby byli „psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři”. Nový požadavek zákona říká, že: „Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, 65) s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa”. Pokud si někdo bude chtít přesné znění požadavku ověřit, musí si otevřít znění Zákona platné od 1. 1. 2020. V současně platném znění ustanovení nenajdete.
Pro někoho možná je řeč zákona příliš složitá. Srozumitelně řečeno: s platností od 1. 1. 2020 nebude moci veterinář naočkovat proti vzteklině psa, který není identifikačně označen čipem. Výjimku tvoří psi označení čitelným tetováním před datem 3. 7. 2011. V praxi to znamená problém pro celou řadu loveckých plemen. Mají-li mít štěňata průkazy původu, musí být identifikačně označena. Kynologické předpisy zatím uznávají jak tetování, tak čipování. Jen požadují, aby byl vrh označen stejným způsobem jako celek. Celá řada chovatelských klubů své odchovy tetuje. Českomoravská kynologická unie zatím neuvažuje o tom, že by jako identifikační označení psů s průkazem původu uznávala jen čipování. Chovatelské kluby ale mají o čem přemýšlet. Zůstanou-li u tetování, budou muset majitelé psů nechat své čtyřnohé pomocníky ještě jednou identifikačně označit čipem kvůli vakcinaci proti vzteklině, která je ze zákona povinná.

Obě zmiňovaná ustanovení novely Zákona o veterinární péči byla přijata se záměrem udělat něco v problematice množíren. Asi každý, kdo se o chov psů jen trochu zajímá, má jasnou představu o tom, co se pod označením množírna skrývá. Je to „chov” různého počtu psů bez průkazu původu, jehož cílem je získat a prodat s co největším ziskem co největší počet štěňat módních plemen. Prostředí v množírně je nevyhovující, veterinární péče žádná a feny se kryjí při každé říji, a to od dorostenek  až po seniorky. Štěňata se prodávají novým majitelům ve věku, kdy by měla být ještě ve společnosti matky a sourozenců. O tom, že by se psi chovali v souladu s jejich fyziologickými, biologickými a etologickými potřebami, nemůže být řeč. Hlášení pěti a více fen by mělo zlepšit informovanost o větších chovech. Požadavek na to, aby proti vzteklině mohl být očkován jen čipem označený pes s pasem nebo očkovacím průkazem, by zase měl umožnit lepší identifikaci určitého psa. Názor na to, jak to bude fungovat (a zda vůbec), si každý může udělat sám a hlavně to ukáže praxe.

Co vše tato novela znamená, jaká jsou její úskalí a slabiny, kdo je dle zákona chovatel a také velmi obsáhlý materiál o čipech a čipování – to vše najdete v aktuálním čísle Pes přítel člověka č. 6, které je nyní právě v prodeji!

Publikováno: 11.6.2019 15:43:13
Kategorie: Ostatní
Rubrika: Ostatní