Může hyperaktivitu psa způsobovat nuda?

Mnozí lidé si myslí, že když je pes neklidný, je to způsobeno jeho nedostatečným vytížením. Určitě má příliš málo pohybu – nebo má pohyb, ale nemá „zaměstnanou hlavu“. Jiní to vehementně popírají a upozorňují, že předkové našich psů (hlavně užitkoví psi!) většinu času proleželi na dvoře nebo v kotci a mívali příležitost k pohybu nebo zaměstnání jen příležitostně. Takže naši psi také nepotřebují neustále zaměstnávat! Co je tedy správně? To, jak často své psy venčíme nebo zaměstnáváme, je podmíněno především kulturně: my Češi jsme národ nadšených procházkářů – běhej raději se psem! V jiných zemích (například v USA) se psi, ať jakýchkoli plemen, berou na procházky, cvičí nebo zaměstnávají jen zřídka. Ovšem pes, který touží po pohybu, k němu musí dostat příležitost! Přitom je však důležité ho sledovat a případně zajistit, aby se pohybem ještě více nerozrušil („nevytočil“).

I trvání pohybu by mělo být omezené. Pokud pes při výcviku projevuje stále větší vzrušení, je třeba výcvik ihned přerušit a hledat příčinu. Výcvik na cvičišti má mnoho výhod. Naši čtvernožci jsou ale i při sebelepším výcviku vystaveni přílivu podnětů, s nimiž se ne každý dokáže vyrovnat. Proto nechoďte na cvičiště příliš často. Jen vyrovnaní psi jsou schopni zvládnout výcvik několikrát týdně.

Ideálním zaměstnáním pro psy je prozkoumávání nového prostředí, poznávání nových lidí a psů, vyhledávání předmětů, práce na stopě, pomalá práce s tělem (např. podle Tellingtonové nebo fyzioterapeutická cvičení), žvýkání dovolených předmětů, masáže a „gaučink“ s člověkem.

U mnohých psů se zvyšuje aktivita, u některých i nervozita, když jsou zaměstnáváni příliš mnoho, příliš často nebo nesprávně. To se může u různých psů velice lišit. Zaměstnání, které Asta provádí soustředěně a které jí pomáhá k uklidnění, bude u Broka spíše zvyšovat neposednost. Nejdůležitější rada pro volbu zaměstnání zní: vyhýbejte se každému zaměstnání, které ve vašem psovi ihned zvýší rozrušení nebo které způsobí, že po odpočinku (například pár hodin poté nebo následující den) je nervóznější než obvykle. Při výběru vhodných aktivit vám pomohou následující tipy.

POZOR!
Je až překvapivé, kolik problémů s chováním má tělesné příčiny – nebo je nemocemi zhoršováno a „udržováno v chodu“. Neklid a podráždění může u psa pramenit například z bolesti kloubů.
Při výskytu každého nápadného chování by mělo nejprve přijít důkladné lékařské vyšetření. U hyperaktivity je to obzvlášť důležité. Na místě je pečlivé vyšetření důležitých orgánů na bolestivost a špatnou funkci, na neurologické poruchy a poruchy vnímání a rozsáhlé vyšetření krve, protože je-li příčinou problému tělesná choroba, je behaviorální psychoterapie i výcvik odsouzený k neúspěchu.


Ze života:
Arko byl neklidný kříženec kolie, který velmi výrazně reagoval na zvonek u dveří. Kromě
toho se nechtěl nechat připnout na vodítko a při jeho spatření odmítal přijít na zavolání. Když se někdo pokusil ho chytit za obojek, chňapal po něm. Jelikož si často olizoval a okusoval přední tlapky, vzniklo podezření na problém v oblasti krční páteře, protože když nám, lidem, brní ruce, bývá to často způsobeno napětím v ramenou nebo šíji – a psům mohou takto brnět přední tlapky! K této domněnce přispělo i to, že byl k chůzi u nohy cvičen pomocí škubání za vodítko, a to může vyvolat onemocnění krční páteře. Když majitel začal používat postroj, Arkův odpor vůči vodítku zmizel. Při chiropraktickém vyšetření byl zjištěn posun několika obratlů v oblasti krční páteře; to bylo přeléčeno a chování psa se zklidnilo. Jeho vzrušení při zaslechnutí zvonku u dveří pak bylo sníženo cíleným výcvikem.


Jaké jsou vhodné a nevhodné aktivity pro psy s hyperaktivitou?
Fungují tresty?
Co může ovlivňovat a zhoršovat chování vašeho hyperaktivního psa?

Spoustu podnětných informací a příkladů z práce se psy vykazujícími hyperaktivní chování najdete v aktuálním čísle Pes přítel člověka č. 2, které je nyní na trhu!


Publikováno: 6.2.2019 8:40:18
Kategorie: Ostatní
Rubrika: Ostatní