Kolo a pes - ano, či ne?

Dopravní předpisy jsou neúprosné. Jízda na kole se psem na silnici, kterého má cyklista pouze na vodítku ve své ruce, se hodnotí jako přestupek a jestliže vás přistihnou, obvyklá pokuta je 1000 Kč, což dovede výjezd s pejskem pořádně otrávit. I ovladatelný a běhu u kola naučený pes se může lehko stát účastníkem dopravní nehody, a s ním stejně i vy. Stačí, když ho náhle napadne cizí pes, běžící kolem. Pro bezpečnou a příjemnou projížďku vyberte proto raději lesní či polní stezku, kde zároveň nebudou trpět polštářky tlapek psa a zmírní se otřesy páteře, které tvrdý asfalt nesvědčí. Velké téma, navíc s poradnou MVDr. Milana Štourače, který odpovídá na otázku čtenáře: "Pane doktore, co si myslíte, je pro psa vhodný, přínosný běh u kola? A pokud ano, v jakém věku psa začít?", najdete v aktuálním čísle 6, které je nyní v prodeji! Kromě toho jsme pro vás otestovali sedačku na kolo pro malé psy.

Ať jdete se psem po sídlišti nebo po horách, bydlíte v paneláku, přechodně v kempu ve stanu či na horách pod širákem, jezdíte společně na běžkách nebo na kole, je naprosto základním předpokladem spokojeného soužití poslušnost psa. Jistě nechcete, aby váš pes otravoval okolí, stejně jako nemáte rádi, aby cizí ňafající či naopak přehnaně přítulní psi otravovali vás.
Psa naučte nějaký srozumitelný povel, například „ke kolu“, kdy poběží po vaší pravé ruce (na rozdíl od chůze u nohy), aby byl oddělen od předjíždějících aut a mohl se pohybovat po travnatém pásu či chodníku. Důležité jsou také povely k zastavení, zahnutí doleva a doprava. Někdo používá povely slovní, někdo různý počet hvízdnutí na rozlišení pohybu doleva a doprava, jak to dělají například musheři jezdící se spřežením. Pokud vedete psa na vodítku, vždy držte vodítko tak, abyste ho mohli kdykoliv pustit, vodítko nesmí být napnuté, nenechte se nikdy od psa tahat. Pes vás nesmí předbíhat a dostat se tak před přední kolo, ale ani se zdržovat u zadního kola. Pes by se měl držet ve střední části kola. Jakmile pochopí na vodítku, co se od něj žádá, a budete mimo provoz, je vhodné ho pustit na volno a trénovat bez vodítka na povel „ke kolu“ přiřazení se na správné místo vpravo vedle vás. Jak je ale v úvodu psáno, vyhláška o silničním provozu vedení psa na vodítku u kola zakazuje, proto si dávejte pozor, v jakých místech toto trénujete…

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
(ve znění účinném od 1. října 2018)

§ 2 Vymezení základních pojmů
c) průvodce vedených nebo hnaných zvířat je účastník provozu na pozemních komunikacích, který doprovází zvířata jdoucí jednotlivě nebo ve stádech po pozemní komunikaci; průvodcem vedených nebo hnaných zvířat není chodec vedoucí psa,
h) nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo,
j) chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válce do 50 cm3, psa a podobně.

§ 39 Provoz v obytné, pěší a cyklistické zóně
(1) Cyklistická zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou „Zóna pro cyklisty“ a konec je označen dopravní značkou „Konec zóny pro cyklisty“.
(2) V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat vozovku v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 57 odst. 2 a 3.
(3) Jiným vozidlům než jízdním kolům je vjezd do cyklistické zóny povolen jen tehdy, jsou-li vyznačena ve spodní části dopravní značky podle odstavce 1.

Podle § 57 odst. 2 se jízdním kolem z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. Zákaz vjezdu zahrnuje všechna ostatní vozidla, než jsou jízdní kola a koloběžky, bez ohledu na to, zda jde o vozidla motorová či nemotorová.
(4) V cyklistické zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.
Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
Omezení nejvyšší dovolené rychlosti na 30 km/h se vztahuje na všechny řidiče, tj. včetně samotných cyklistů. Totéž platí i pro povinnost dbát zvýšené ohleduplnosti vůči samotným cyklistům, která tedy zavazuje i cyklisty vůči sobě navzájem, včetně povinnosti v případě nutnosti zastavit vozidlo.
(5) V cyklistické zóně musí cyklisté umožnit motorovým vozidlům jízdu.
Je-li povolen vjezd cyklistů na chodník nebo stezku pro chodce, použijí se pro jejich pohyb § 39 odst. 5 a 7 obdobně.
Cyklista smí při jízdě na chodníku nebo stezce pro chodce jet rychlostí nejvýše 20 km/h, přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, a v případě nutnosti musí své jízdní kolo nebo koloběžku zastavit.

A ještě se nás týká § 58

Kompletní článek navíc i s pohledem paragrafů na psa u kola – právě teď v Pes přítel člověka č. 6.


Publikováno: 3.6.2019 13:03:14
Kategorie: Ostatní
Rubrika: Ostatní