Kastrace - ano, či ne? Citlivé téma v čísle 2 na sedmi stranách

Jako kastraci označujeme odstranění orgánů, které produkují pohlavní hormony, u psů tedy varlat a u fen vaječníků. Není to totéž co sterilizace. Jako sterilizaci označujeme přerušení vodiče reprodukčních buněk, což jsou v případě psů chámovody a v případě fen vejcovody. Při sterilizaci tedy produkce hormonů zůstává nedotčena, takže fena dál hárá a pes může krýt, ovšem bez výsledku.

Téma kastrace je velmi citlivé
Většina veterinářů se jasně přiklání k pozitivům tohoto zákroku, mezi chovateli již taková jednoznačná shoda nepanuje a řada z nich upozorňuje i na možná negativa, která se na zdraví jedince mohou po kastraci projevit.

V různých zemích se názory na vhodnost kastrace psů velmi liší
V USA je podle statistik kastrováno až 90 % psí populace. To je velký rozdíl oproti přístupu jinde ve světě, zejména v mnoha částech Evropy, kde je značná část psí populace nekastrována. Na druhém pólu jsou země Skandinávie, kde se odhaduje, že je kastrováno méně než 7 % psí populace. V Norsku je nezákonné kastrovat psa bez vážného lékařského důvodu. Zdůvodnění zní, že je morálně nevhodné chirurgicky upravovat psa podle lidského rozmaru nebo pohodlí, kastraci zde kladou na roveň kupírování uší nebo ocasů. Především ve Spojených státech se provádí rovněž kastrace štěňat ve věku okolo deseti týdnů. Kastrace v tomto věku těžce naruší jak psychický, tak fyzický vývoj štěněte. Tuto praxi považuji za barbarství a morální zhovadilost a věřím, že tento trend k nám nepřijde! Ovšem u koťat se s ním již bohužel občas setkávám.

Jaké benefity a jaká úskalí čekají psa nebo fenu, pokud se rozhodneme pro kastraci? Jaké komplikace můžou nastat? Hrozí po kastraci nádory kostí nebo mléčné žlázy? Souvisí ortopedické problémy s kastrací? Kdy a jak může nastat inkontinence? Souvisí změna chování s kastrací? Co všechno se dá nebo nedá ovlinit chirurgickou nebo chemickou kastrací?
Může být kastrace řešením nekontrolovaného množení?
A je kastrace týráním zvířat?


Jaký názor na kastraci má veterinář a jak se na tuto problematiku dívají chovatelé? Jaké zkušenosti mají majitelé s kastrací psů i fen a jejími následky? To vše najdete v obsáhlém materiálu v čísle 2, které je právě v prodeji!


Publikováno: 27.1.2017 12:03:20
Kategorie: Ostatní
Rubrika: Ostatní