Jak číst chování svého psa?

Je pro mě velmi překvapivé, že majitelé NEDOKÁŽÍ ve svém psu číst jako v knize. Vždyť ho mají znát z tisíce situací! Možná je to o minimální skutečné pozornosti, kterou svému psu věnují, což není o počtu fyzických aktivit… I proto začíná náš nový seriál založený na fotografiích psů v různých situacích s názvem Jak číst chování svého psa? Hlavním modelem nám na fotografiích bude Armín, pejsek z bosenského útulku. Jeden z nejtěžších případů, se kterým jsem se za celý svůj život v práci se psy setkala. Jeho příběh a práci s ním si budete moci přečíst v dalším čísle PPČ. Upřený pohled na této fotografii znamená jediné – Armín je ve stresu, doslova paralyzován strachy z člověka, z jeho ruky. Zde je potřeba klidných pohybů, uklidňujícího tónu hlasu a času na změny pohybu, aby se pes nezačal v panice bránit pro něho nepřiměřeným a atakujícím věcem. Naprostým základem je porozumět tělesným signálům, které vás informují o tom, co pes cítí. Jak poznáte, zda je váš pes klidný či uvolněný, nebo napjatý a stresovaný?

Stalo se vám někdy, že váš přítel nebo kolega vešel do místnosti a vy se hned ptali: „Co se stalo?“ Co vám na dotyčné osobě prozradilo, že s ní něco není v pořádku? Měla sevřené čelisti? Měla v očích neobvyklý výraz? Dělala něco, co svědčilo o stresu, v němž se nachází – třeba si mačkala dlaně, ztěžka dýchala, dotýkala se nervózně vlasů, její pohled těkal po místnosti nebo se vyhnula očnímu kontaktu, když vás pozdravila? Pohybovala se jinak? Rychleji anebo pomaleji? Myslím, že většina lidí vlastnících psy dokáže instinktivně poznat, když má pes špatný den. Jelikož studenti agility stále více podléhají soutěživosti běžné v oblasti psích sportů, dokážou se sice soustředit na to, jaký by pes měl nebo neměl být (že mají být připraveni ke sportu, že by si neměli všímat okolí, a podobně), ale nějak se vytrácí přirozená schopnost podívat se na psa a říct si: „Co se stalo?“ Číst svého psa znamená vyvarovat se mnoha špatným či nevhodným zásahům, korekcím v běžném životě i při výcviku! Jako například v našem příběhu…

Teriér, který očichával podlahu
Jednou jsem sledovala ženu, která se snažila naučit svého malého teriéra (který byl známým očichávačem podlahy), aby jí při kurzu věnoval pozornost. Tato psovodka byla ve psích sportech nováčkem a svému psu nedostatečně jasným způsobem ukazovala, na kterou překážku by měl pokračovat. Když se teriér vydal ke špatné překážce, zvýšila hlas a řekla, že je to špatně. Pokaždé, když napomenula psa, ten reagoval tím, že se od ní odvrátil a začal očichávat podlahu.
Byla to zcela normální zdravá reakce psa, který vnímá nějakou hrozbu. Pokaždé, když teriér reagoval tímto přirozeným způsobem, jeho trenérka ho doslova zvedla z podlahy za kůži a ve snaze naučit ho, že očichávání podlahy je nepřijatelné, s ním třásla. Tato psovodka si neuvědomovala, že ona sama je prvotní příčinou toho, proč pes očichává podlahu. Teriér očichával zem, protože se snažil zvládnout něco, co vnímal jako nesrozumitelnou situaci, avšak jeho snaha měla přesně opačný účinek, neboť chování psovodky se pokaždé, když začal čichat, vyhrotilo. Poněvadž pes nevěděl, jak jinak s ní komunikovat, čichal tím více, čím více byl stresován opakovaným zdviháním a třesením. Ač měla ta dáma jistě tu nejlepší snahu naučit svého psa pozornosti, nesrozumitelností svého chování způsobila, že pes mohl jedině selhat. Poté špatně přečetla pokusy svého psa ji uchlácholit a chápala je jako něco nepřijatelného, jako projevy neposlušnosti nebo dokonce svévole. To, co jsme viděli u této psovodky, je známo jako „chování k zbláznění“. Pes se snažil komunikovat, ale nebylo mu nasloucháno. Nedostával žádnou zpětnou vazbu, která by mu mohla pomoci vytvořit si jinou strategii. Očichávání podlahy proto nemohlo přestat do doby, dokud se cvičitelka nenaučí odhadnout situaci svého psa, rozpoznat nedostatky v komunikaci mezi nimi a vytvářet sama situace, ve kterých by pes uspěl.


Kompletní článek s fotografiemi a obsáhlými popisky chování psa na nich najdete v aktuálním čísle Pes přítel člověka č. 5, které je nyní v prodeji!

Publikováno: 30.4.2019 16:33:44
Kategorie: Ostatní
Rubrika: Ostatní